Nieuws

Oudere fietsers vinden van zichzelf dat zij goed in staat zijn om risico's in het verkeer te mijden - meer nog dan jongere fietsers. Tegelijkertijd voelen zij zich iets onzekerder op een elektrische fiets en passen zij hun snelheid aan naarmate de verkeerstaak moeilijker wordt.

Publicatiedatum:

Op 6 februari 2015 publiceerde SWOV de rapporten Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2014 en Opschakelen naar meer verkeersveiligheid. Hierin wordt aangegeven welke extra inspanningen er kunnen worden gedaan om de verkeersveiligheidsdoelstellingen voor 2020 binnen bereik te brengen.

Publicatiedatum: