Nieuws

SWOV heeft in opdracht van CROW-KpVV een Dashboard Verkeersveiligheid ontwikkeld, dat decentrale overheden  moet ondersteunen bij het veiliger maken van het lokaal en regionaal verkeer.

Publicatiedatum:

Het aantal ernstig verkeersgewonden in de Stadsregio Amsterdam is van 2007 tot 2014 met 40% toegenomen (van 1.460 naar 2.040). Het hoogste aantal ernstig verkeersgewonden viel in 2011 (2.200). De meeste ernstig verkeersgewonden vallen onder fietsers en gemotoriseerde tweewielers. Ook is het aandeel (en aantal) 60-plussers onder de ernstig verkeersgewonden sterk toegenomen in de periode 2007-...

Publicatiedatum:

In de periode 2010-2015 is in de provincie Zeeland de fietshelmcampagne ‘Coole kop, helm op!’ gevoerd, waarin in totaal 32 duizend gratis fietshelmen zijn uitgereikt aan kinderen van 4-8 jaar. Het doel van deze campagne was om jonge kinderen te stimuleren vrijwillig de fietshelm te dragen en daarmee hoofdletsel te beperken. In dit onderzoek is de campagne geëvalueerd.

Publicatiedatum:

In 2015 vielen op de Nederlandse wegen 21.300 ernstig verkeersgewonden. Dit is een stijging van 3% ten opzichte van 2014, toen sprake was van 20.700 ernstig verkeersgewonden. De afgelopen tien jaar bedroeg de stijging gemiddeld ook al 3% per jaar. Ook het aantal verkeersdoden steeg vorig jaar: van 570 in 2014 (en 2013) naar 621 in 2015.

Publicatiedatum:

Eens in de drie jaar reikt de ‘International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety’ (ICADTS) prijzen uit aan die personen of organisaties die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd in het veld van alcohol, drugs en verkeersveiligheid. De Widmark...

Publicatiedatum:

Er moet een Europese taakstelling komen om het aantal ernstig verkeersgewonden in de EU terug te dringen. Dit staat in een onlangs verschenen rapport van een onderzoek naar veel voorkomende kenmerken en letseltypen bij verkeersongevallen ( MAIS3+). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. In 2014 raakten er in Europa 135.000 mensen zwaar gewond in het verkeer. Dit...

Publicatiedatum:

Er moet een Europese taakstelling komen om het aantal ernstig verkeersgewonden in de EU terug te dringen. Dit staat in een onlangs verschenen rapport van een onderzoek naar veel voorkomende kenmerken en letseltypen bij verkeersongevallen ( MAIS3+).

Publicatiedatum:

Op 20 november worden in tal van landen de verkeerslachtoffers herdacht. Onder het thema van dit jaar ‘Aandacht voor verkeersslachtoffers!’ wordt stilgestaan bij zowel degenen die zijn omgekomen in het verkeer als bij slachtoffers die gewond zijn geraakt.

Publicatiedatum:

Zaterdag 29 oktober 2016 is de klok een uur teruggezet: de wintertijd is weer ingegaan. SWOV onderzocht eerder of dit verschijnsel effect heeft op de verkeersveiligheid. De resultaten staan in het rapport De relatie tussen het ingaan van de wintertijd en het aantal...

Publicatiedatum:

Op 4 oktober 2016 organiseerden CROW, Veilig Verkeer Nederland en SWOV het kenniscafé Sociale aanpak 30 km/uur-wegen

Publicatiedatum: