Nieuws

Dit SWOV-onderzoek heeft zich gericht op de vraag of drukte op het fietspad samengaat met meer variëteit in gebruikers en in snelheid.

Publicatiedatum:

De Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2015 bespreekt de ontwikkelingen in de verkeersveiligheid en de genomen maatregelen tot en met 2014. In 2014 vielen er 570 verkeersdoden; dit aantal is gelijk aan dat in 2013.

Publicatiedatum:

SWOV heeft haar prognose voor de verkeersveiligheid in 2020 en 2030 gepubliceerd en aan de minister van Infrastructur en Milieu aangeboden.


Publicatiedatum:

In 2011 is de proef 2toDrive gestart. Dit is de Nederlandse variant van begeleid rijden: jongeren mogen vanaf 17 jaar hun rijbewijs B halen, maar dan tot hun 18e verjaardag alleen onder begeleiding van een ervaren automobilist de weg op. Op die manier doen jongeren meer ervaring op in meer verschillende situaties voordat ze zelfstandig gaan rijden.


Publicatiedatum:

Aan de verkeersveiligheid in Nederland valt nog veel te verbeteren. Het aantal ernstig verkeersgewonden neemt toe en vooral in de steden dreigt de boel vast te lopen. Ook de zelfrijdende auto zou voor nieuwe veiligheidsproblemen kunnen gaan zorgen. Marjan Hagenzieker wil hier aandacht aan besteden door vooral ook het menselijk gedrag bij verkeersveiligheid te betrekken.

Publicatiedatum:

Interpolis heeft SWOV gevraagd het effect van drie trainingen te onderzoeken die zijn gericht op de verkeersveiligheid van jonge automobilisten. Deze trainingen hadden ongeveer dezelfde leerdoelen, maar gebruikten verschillende leermiddelen.

Publicatiedatum:

Alleen een systematische aanpak van verkeersonveiligheid werkt. Minder verkeersdoden en minder ernstig gewonden zijn alleen haalbaar als je er met z’n allen voor staat én gaat. Dit schrijft SWOV-directeur Peter van der Knaap in de IPO Zomercolumn.

Publicatiedatum:

Vaak zijn voor SWOV-onderzoeken veel gegevens nodig over de situatie tijdens verkeersdeelname, zoals de bewegingen van het voertuig, de toestand van de voertuigbestuurder en de omstandigheden waarin deze rijdt. Veel van de meetapparatuur die daarvoor nodig is deelt dezelfde basis.

Publicatiedatum:

Nieuw-Zeeland en SWOV zijn een samenwerkingsverband aangegaan met speciale aandacht voor de plaats van de fiets in de toekomstige stedelijke verkeerssystemen in Nieuw-Zeeland.

Publicatiedatum:

Op 24 juni heeft de minister van Infrastructuur en Milieu een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij reageert op het SWOV-rapport Opschakelen naar meer verkeersveiligheid.

Publicatiedatum: