Nieuws

Aan de verkeersveiligheid in Nederland valt nog veel te verbeteren. Het aantal ernstig verkeersgewonden neemt toe en vooral in de steden dreigt de boel vast te lopen. Ook de zelfrijdende auto zou voor nieuwe veiligheidsproblemen kunnen gaan zorgen. Marjan Hagenzieker wil hier aandacht aan besteden door vooral ook het menselijk gedrag bij verkeersveiligheid te betrekken.

Publicatiedatum:

Interpolis heeft SWOV gevraagd het effect van drie trainingen te onderzoeken die zijn gericht op de verkeersveiligheid van jonge automobilisten. Deze trainingen hadden ongeveer dezelfde leerdoelen, maar gebruikten verschillende leermiddelen.

Publicatiedatum:

Alleen een systematische aanpak van verkeersonveiligheid werkt. Minder verkeersdoden en minder ernstig gewonden zijn alleen haalbaar als je er met z’n allen voor staat én gaat. Dit schrijft SWOV-directeur Peter van der Knaap in de IPO Zomercolumn.

Publicatiedatum:

Vaak zijn voor SWOV-onderzoeken veel gegevens nodig over de situatie tijdens verkeersdeelname, zoals de bewegingen van het voertuig, de toestand van de voertuigbestuurder en de omstandigheden waarin deze rijdt. Veel van de meetapparatuur die daarvoor nodig is deelt dezelfde basis.

Publicatiedatum:

Nieuw-Zeeland en SWOV zijn een samenwerkingsverband aangegaan met speciale aandacht voor de plaats van de fiets in de toekomstige stedelijke verkeerssystemen in Nieuw-Zeeland.

Publicatiedatum:

Op 24 juni heeft de minister van Infrastructuur en Milieu een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij reageert op het SWOV-rapport Opschakelen naar meer verkeersveiligheid.

Publicatiedatum:

Het aantal ernstig verkeersgewonden in de EU is in 2014 met 3% gestegen tot 203.500. In 2013 was dit 197.994. Het aantal verkeersdoden daalde licht: van 26.009 in 2013 naar 25.845 vorig jaar, een daling van slechts 0,6%. Om de EU-doelstelling te halen (halvering van het aantal verkeersdoden in 2020) is een jaarlijkse daling nodig van 6,7%.

Publicatiedatum:

In opdracht van de ANWB heeft SWOV de wetenschappelijke verantwoording verzorgd van het project Safe Cycling Network, een instrument om de verkeersveiligheid van fietsinfrastructuur te beoordelen. Het instrument is mede-geïnspireerd door het internationale EuroRAP, waarmee de verkeersveiligheid van provinciale wegen kan worden uitgedrukt.


Publicatiedatum:

In Nederland komen de minste voetgangers in het verkeer om het leven in vergelijking met de rest van Europa: jaarlijks gemiddeld 4 per miljoen inwoners. In Roemenië is de mortaliteit in het verkeer onder voetgangers het hoogst  gemiddeld 37 per jaar per miljoen inwoners. Dit blijkt uit een rapport van de European Road Safety Council (ETSC) dat op 4 juni is gepubliceerd.

Publicatiedatum:

Vragenlijstonderzoek naar het fietsgedrag in Nederland versus andere Europese landen

 

Publicatiedatum: