Nieuws artikel

Wintertijd gepaard met groter ongevalsrisico

De overgang naar de wintertijd gaat gepaard met een groter ongevalsrisico. Dit heeft echter niet te maken met vermoeidheid, maar met de plotselinge overgang van een avondspits in het licht naar een avondspits in het donker. Bij een avondspits in het donker gebeuren ongeveer drie keer zoveel ongevallen als bij een avondspits in het licht. Vooral voetgangers en fietsers, maar ook automobilisten lopen in het donker een groter risico.

Lees meer in de geactualiseerde factsheet Vermoeidheid in het verkeer

Ook relevant:

Thema's

Risico's, Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer