Nieuws

Vragenlijstonderzoek naar het fietsgedrag in Nederland versus andere Europese landen

 

Publicatiedatum:

Tijdens het EuroRAP General Assembly dat in April 2015 in Reykjavik plaatsvond, ondertekenden Peter van der Knaap, directeur-bestuurder van SWOV, en Rob McInerney, CEO van iRAP, een Memorandum of Understanding (MoU). Daarmee werd SWOV tegelijkertijd een iRAP Centre of Excellence.

Publicatiedatum:

Het wielerseizoen is weer gestart. Grote groepen race- en toerfietsers zijn daarmee weer terug op de openbare weg. Daar beoefenen zij immers hun sport, gewoon tussen de andere verkeersdeelnemers. Valpartijen (vaak met letsel), schrikreacties bij andere fietsers, krapte op het fietspad en ergernis en soms zelfs agressie over en weer: het lijkt allemaal te vragen om maatregelen.

Publicatiedatum:

Het SWOV-jaarverslag 2014 bericht over het jaar waarin het Kenniscentrum Verkeersveiligheid werd geopend, Marjan Hagenzieker tot hoogleraar verkeersveiligheid werd benoemd en waarin natuurlijk onderzoeken werden gepubliceerd.

Publicatiedatum:

Het Marokkaanse CNPAC en de Nederlandse organisaties SWOV en RDW werkten succesvol samen in een project om de Marokkaanse verkeersveiligheid te verbeteren. Tijdens een Marokkaanse handelsmissie naar Nederland in maart 2013, bracht de Marokkaanse delegatie ook een bezoek aan SWOV, RDW en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.


Publicatiedatum:

Donderdag 26 maart vond een SWOV Kenniscafé plaats, met een bijzondere voorpremière: de vertoning van Frans Bromets nieuwste documentaire In één klap... over het veroorzaken van een dodelijk ongeval.

Publicatiedatum:

Race- en toerfietsers beoefenen hun sport vaak op de openbare weg, te midden van andere weggebruikers. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, die steeds vaker leiden tot verkeersongevallen met letsel. In 2012 waren er 4.200 behandelingen van race- en toerfietsers bij de spoedeisende hulp.

Publicatiedatum:

Tijdens een 'Bestuursdiner' op 12 maart 2015 ging SWOV-directeur Peter van der Knaap in op de uitdagingen en kansen die de verkeersveiligheid ons biedt.

Publicatiedatum:

Als alle vrachtauto’s in Nederland vanaf nu van retroreflecterende contourmarkering  zouden zijn voorzien, bespaart dit 8 verkeersdoden en 42 ernstig verkeersgewonden. Op EU-niveau zou dit  421 verkeersdoden en 2240 ernstig gewonden besparen. De contourmarkering  verbetert de waarneembaarheid en herkenbaarheid van de voertuigen. Dit staat in het nieuwe SWOV-rapport Invoering...

Publicatiedatum:

Ongevallen met vrachtauto’s: er vallen gelukkig niet altijd slachtoffers bij te betreuren, maar de materiële schade en de impact op de doorstroming is vaak enorm. SWOV interviewde vorig jaar 24 transportbedrijven waar de afgelopen vijf jaar volgens een schadepreventieprogramma is gewerkt.  ‘Het blijkt  een mes te zijn dat aan twee kanten snijdt,’ zegt  Charlotte Bax van SWOV. ‘Het levert...

Publicatiedatum: