Nieuws

Vorig jaar zijn er in de EU ca. 3900 verkeersdoden minder gevallen dan 2019 (-17%) De afgelopen 10 jaar is het aantal verkeersdoden in de EU met 37% gedaald. De doelstelling die de EU zich had opgelegd was om het aantal verkeersdoden in 2020 te hebben gehalveerd. Griekenland en Portugal wisten die doelstelling te halen, met een daling van 54% respectievelijk 51%. Nederland realiseerde de...

Publicatiedatum:

In de periode 2018-2019 vonden in de provincie Noord-Brabant 221 verkeersongevallen met dodelijke afloop plaats, waarbij 243 mensen om het leven kwamen. De ongevalstypen die hierbij het meest voorkwamen waren: aanrijdingen met een obstakel in de berm, zoals een boom of greppel (71), kop-flankaanrijdingen (64), frontale aanrijdingen (30) en kop-staartaanrijdingen (26), waarvan de helft in de...

Publicatiedatum:

Wil jij je kennis inzetten in toegepast onderzoek om de verkeersveiligheid in Nederland te helpen verbeteren? Kunnen jouw projectleiderskwaliteiten ervoor zorgen dat nieuwe kennis beschikbaar komt? Dan heeft SWOV een interessante functie voor jou.

Publicatiedatum:

Met behulp van geautomatiseerde waarneming en analyse van verkeersstromen en -conflicten heeft SWOV het effect van de herinrichting van twee Haagse kruispunten Van Alkemadelaan-Wassenaarseweg en Jonckbloetplein onderzocht. Hiervoor werden videobeelden die gedurende voor en na de herinrichting zijn gemaakt aan waarnemingssoftware gekoppeld. Waar videobeelden voorheen visueel moesten worden...

Publicatiedatum:

Dinsdag 1 juni vindt in de Tweede Kamer het Commissiedebat Verkeersveiligheid plaats met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid.

Publicatiedatum:

De Verenigde Naties roepen op tot een wereldwijde verlaging van de snelheidslimiet naar 30 km/uur daar waar mensen lopen, leven en spelen in het kader van de Global Road Safety Week die maandag 17 mei van start is gegaan.

Publicatiedatum:

SWOV beoogt om met kennis uit onderzoek de verkeersveiligheid te verbeteren. 2020 was jarenlang het jaar waarin de doelstellingen van het vorige verkeersveiligheidsplan gerealiseerd zouden moeten zijn.

Publicatiedatum:

In 2019 waren er 62 dodelijke verkeersongevallen op rijkswegen. De ongevalstypen die het meest voorkwamen waren: aanrijdingen van een obstakel in de berm, zoals een boom of greppel (27), kop-staartaanrijdingen (22), waarvan de helft in de staart van een file en frontale aanrijdingen (8), waarvan vier op enkelbaanswegen.

Publicatiedatum:

Rotondes zijn de veiligste kruispunttypen voor alle verkeersdeelnemers. Op de tweede plaats komen kruispunten met een voorrangsregeling. Kruispunten met een verkeersregelinstallatie (verkeerslichten) staan qua verkeersveiligheid op de derde plaats.

Publicatiedatum:

Hoewel Nederland het qua mortaliteit en overlijdensrisico nog relatief goed doet, laten de ontwikkelingen in het aantal verkeersdoden tussen 2009 en 2018 zien dat ons land tot de slechtst presterende landen hoort.

Publicatiedatum: