Nieuws artikel

Voorlopig advies RDW en SWOV: herziening Kader Toelating Bijzondere Bromfietsen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft RDW en SWOV gevraagd om haar te adviseren over de wenselijkheid van een aanpassing van het kader voor toelating en veilig gebruik van licht gemotoriseerde voertuigen, die niet onder de Europese regelgeving vallen. 

RDW en SWOV hebben het voorlopige advies op 3 december naar de minister gestuurd. Naar verwachting zal het definitieve advies in maart 2019 gereed zijn.

Thema's

Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid
Print this page