Nieuws artikel

Voetgangersveiligheid

In de periode 2010-2019 vielen er gemiddeld onder voetgangers 59 doden per jaar, waaronder relatief veel ouderen. De slachtoffers vallen vooral door een botsing met een auto waarbij de rijsnelheid van het autoverkeer, de inschatting door de voetganger van de snelheid van de auto, afleiding en verlichting een belangrijke rol spelen.

Duurzaam veilig vormgegeven voetgangersoversteekplaatsen, veilige school- en andere voetgangersroutes, een voetgangersvriendelijk autofront of zij-afscherming bij vrachtwagens kunnen helpen om de veiligheid voor voetgangers te verbeteren. Dit staat in de geactualiseerde SWOV-factsheet Voetgangers.

Lees de factsheet 'Voetgangers' »

Zie ook het rapport R-2020-4 Voetgangersveiligheid - Verkenning van onveiligheid, oorzaken en beleidsmogelijkheden