Nieuws artikel

Verschenen: rapport Zelfrijdende voertuigen – Wat betekent dat voor fietsers en voetgangers?

Er zijn veel ontwikkelingen gaan de op het gebied van zelfrijdende voertuigen. Wat hierin tot nu toe onderbelicht is, is de interactie tussen zelfrijdende voertuigen en fietsers en voetgangers. Voor de verkeersveiligheid is kennis over die interactie van groot belang.

Nieuwe onderzoeksmogelijkheden, bijvoorbeeld in de vorm van testtrajecten voor zelfrijdende voertuigen, bieden in de nabije toekomst verdere mogelijkheden om de interactie tussen voetgangers en fietsers zo realistisch mogelijk te onderzoeken.