Nieuws artikel

Verschenen: rapport Ontwikkeling Netwerk Safety Index gemeente Amsterdam

SWOV heeft in samenwerking met de ANWB en de gemeente Amsterdam de 50 km/uur-straten in de hoofdstad gescoord voor zover dat wordt beïnvloed door kenmerken van de infrastructuur, op hun verkeersveiligheidsgehalte. Het rapport Ontwikkeling Netwerk Safety Index gemeente Amsterdam doet hiervan verslag.

Thema's

Vervoerswijzen, Fiets, Personenauto, Risico's, Infrastructuur, Visie & beleid