Nieuws artikel

Verplichte contourmarkering voor alle Europese vrachtwagens?

Tijdens een ETSC bijeenkomst in Brussel op 12 januari jl., presenteerde Henk Stipdonk SWOV’s visie op de verplichting tot het aanbrengen van retroflecterende contourmarkering op alle vrachtwagens, ook op het bestaande wagenpark.

Op basis van EU-richtlijn 2007/35/EG moeten sinds 10 juli 2008 vrachtauto’s met een maximummassa vanaf 7,5 ton en aanhangwagens (waaronder opleggers) vanaf 3,5 ton van goedgekeurde en op de voorgeschreven manier aangebrachte retroflecterende contourmarkering zijn voorzien om bij een typekeuring te worden goedgekeurd. Vanaf 10 juli 2011 moeten niet alleen nieuwe typen maar ook voertuigen van een ouder type die voor het eerst een kenteken krijgen, retroflecterende contourmarkering hebben (Europese Unie, 2007a; 2007b). Voor bestaande voertuigen met een kenteken geldt deze verplichting niet.

Hoewel invoering van retrofit contourmarkering op 1 januari 2015 zou hebben geleid tot een verwachte besparing van ruim 400 verkeersdoden, wilde de EU dit niet overwegen. Het voornaamste tegenargument is dat onmiddellijke invoering met retrofit reeds in de aanloop naar de huidige richtlijn door de EU is overwogen en niet haalbaar werd bevonden. De looptijd van de gevergde procedure voor retrofit invoering bedraagt tot 4 jaar. Deze looptijd, en de levensduur van de huidige vrachtwagens en opleggers die nu nog niet van contourmarkering zijn voorzien, lijken voor de EU de doorslag te geven. Zij stelt dat de geleidelijke vervanging van het park er op voldoende korte termijn voor zal zorgen dat uiteindelijk het gehele Europese vrachtwagenpark van contourmarkering voorzien zal zijn.

Meer over dit onderwerp vindt u in SWOV-rapport R-2015-2.

Invoering van contourmarkering voor het bestaande vrachtwagenpark; Effecten en kosteneffectiviteit van retrofit in Nederland en in Europa

Downloads

Thema's

Vracht- en bestelverkeer, Visie & beleid, Internationaal