Nieuws artikel

Verkennend onderzoek: wat bepaalt de kwaliteit van samenwerking tussen mens-voertuigautomatisering?

In opdracht van Rijkswaterstaat hebben SWOV en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) de eerste stappen gezet naar een tool om de samenwerking tussen bestuurder en voertuigautomatisering kwantitatief te kunnen beoordelen in voertuigen waarin de rijtaak is verdeeld tussen bestuurder en het geautomatiseerde voertuigsysteem.

Het betrof een verkennend onderzoek dat in kaart heeft gebracht van welke factoren de kwaliteit van de samenwerking tussen mens en automatisering afhangt. Het onderzoek -Verkenning Kwaliteit Gedeelde Rijtaak - leverde een lijst op van negenendertig kwaliteitsindicatoren die op zeven dimensies van de samenwerking een rol kunnen spelen.

Er liggen nog veel vragen die met vervolgonderzoek beantwoord moeten worden, maar uiteindelijk zal de tool van nut kunnen zijn voor o.a. voertuigontwerpers die geautomatiseerde systemen ontwikkelen en de toelatende en certificerende instanties zoals de RDW en EuroNCAP

artboard_4.jpg

 

Thema's

Vervoerswijzen, Personenauto, Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer