Nieuws artikel

Verkeersveiligheidsvergelijker.nl: hoe verkeersveilig is uw gemeente?

Hoeveel ongevallen gebeuren er in uw gemeente? En hoeveel zijn dat er in een vergelijkbare gemeente? Vanaf 26 april kan iedereen dit zelf opzoeken op de website www.verkeersveiligheidsvergelijker.nl. De tool die op deze site te vinden is laat voor alle Nederlandse gemeenten cijfers zien over het aantal verkeersdoden, maar ook over (fiets)infrastructuur, gemeentelijk budget en meldingen van burgers over verkeersonveilige situaties.

De site is voornamelijk bedoeld voor verkeersveiligheidsprofessionals die (ook) op gemeentelijk niveau werken, maar is voor iedereen vrij toegankelijk. Gemeenten kunnen de cijfers gebruiken voor het opstellen van hun verkeersveiligheidsbeleid en voor het informeren van de gemeenteraad van bewoners. De cijfers zijn afkomstig uit verschillende databronnen zoals het CBS, BRON, de Fietsersbond Routeplanner en het VVN Participatiepunt.

Nog in ontwikkeling

Projectleider Charlotte Bax: ‘De Verkeersveiligheidsvergelijker is nog volop in ontwikkeling. Idealiter zouden we veel meer data over verkeersveiligheid willen laten zien. Maar helaas zijn die gegevens vaak niet beschikbaar of  betrouwbaar. De Verkeersveiligheidsvergelijker geeft daardoor nog geen compleet beeld van de verkeersveiligheid in een gemeente. Om een completer beeld te krijgen, zijn niet alleen extra data nodig. Ook is het noodzakelijk om alle indicatoren in samenhang te bekijken en kennis te hebben van de lokale situatie.’

De verkeersveiligheidsvergelijker is een initiatief van de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en  SWOV Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Meer informatie:

Fietsersbond: j.kamminga@fietsersbond.nl 030 – 2918166

Veilig Verkeer Nederland: c.esseling@vvn.nl 06 - 250 317 15

SWOV: patrick.rugebregt@swov.nl 06 - 12365471

Thema's

Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid