Nieuws artikel

Verkeersveiligheidsprognose voor de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft SWOV een verkeersveiligheidsprognose gemaakt ten behoeve van de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 (IMA-2021)

Thema's

Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid