Nieuws artikel

Verkeersveiligheid en wintertijd

Zaterdag 29 oktober 2016 is de klok een uur teruggezet: de wintertijd is weer ingegaan. SWOV onderzocht eerder of dit verschijnsel effect heeft op de verkeersveiligheid. De resultaten staan in het rapport De relatie tussen het ingaan van de wintertijd en het aantal verkeersslachtoffers.

Thema's

Verkeersveiligheid in cijfers