Nieuws artikel

Touringcars en verkeersveiligheid

In opdracht van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft SWOV een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid van touringcars in het verkeer. Hiervoor is een vergelijking gemaakt tussen bussen en personenauto’s die in Nederland bij ernstige verkeersongevallen betrokken waren in de periode 1993-2014.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het voor reizigers veiliger is om met een bus te reizen dan met een auto. Het risico om bij een ongeval te overlijden is in een bus ongeveer 15 keer zo klein als in een auto. Voor ernstig verkeersgewonden is dit verschil in risico ongeveer een factor 17.

Daar staat tegenover dat busongevallen voor de weggebruiker buiten de bus (de tegenpartij) vaker ernstig aflopen dan auto-ongevallen. Het risico om te overlijden dóór de bus is ongeveer 8 keer zo groot als door de auto. Voor ernstig verkeersgewonden is dit verschil in risico eveneens een factor 8.

Als wordt aangenomen dat busvervoervoer autoritten vervangt, is het netto veiligheidseffect onder andere afhankelijk van de bezettingsgraad van beide vervoermiddelen.

Thema's

Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen