Nieuws artikel

Tool voor beleidsmakers: overstappen op de fiets of stoep

Het project ISAAC, 'Stimulating safe walking and cycling within a multimodal transport environment', laat zien welke maatregelen bevorderen dat er in een stedelijke omgeving vaker gefietst en gewandeld gaat worden in plaats van de auto te gebruiken. Daarbij is veel aandacht voor het bevorderen van de verkeersveiligheid.

Een testversie van de daarvoor ontwikkelde interactieve website wordt getoond tijdens de Civitas conferentie in Umea van 19 tot 21 september. De uiteindelijke website is bedoeld voor lokale, regionale en landelijke beleidsmakers op het gebied van verkeer, vervoer en verkeersveiligheid.

Het project loopt van 2016 tot eind 2018 en wordt uitgevoerd In opdracht van CEDR Transnational Road Research Programme 2015. SWOV heeft de projectleiding van het onderzoek en werkt samen met onderstaande internationale partners.

Download de ISAAC leaflet »