Nieuws artikel

Terugdringen aantal verkeersdoden stagneert in Europa

In 2017 vielen er 25.250 verkeersdoden op de Europese wegen. Dat is 2% minder dan in 2016, maar in de laatste vier jaar is de daling slechts 3%. Dit staat in het 12e 'Road Safety Performance Index-rapport' dat de European Transport Safety Council op 19 juni 2018 publiceerde.

Met deze cijfers is een halvering van het aantal verkeersdoden tussen 2010 en 2020 niet haalbaar. Hiervoor is een jaarlijke daling van 6,7% nodig. Estland en Griekenland zijn de enige Europese landen die dit doel halen. Nederland laat samen met Zweden en het Verenigd Koninkrijk de minste progressie zien in het terugdringen van het aantal verkeersdoden.

Antonio Avenoso, Executive Director van European Transport Safety Council:

"If two passenger planes fell out of the sky every week in Europe, the public and political response would be transformational.  And improvements in aviation safety in Europe over the last fifty years have been just that.  We now need a matching system-wide approach to road safety."

Volgens Avenoso moeten individuele landen in de EU op korte termijn met maatregelen komen om de belangrijkste oorzaken van ernstig letsel te voorkomen. Dit zijn te hard rijden, rijden onder invloed, afleiding en het niet dragen van een autogordel.

Thema's

Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Internationaal