Nieuws artikel

SWOV licht wereldwijd Duurzaam Veilig toe

SWOV experts Aarts en Schermers gaven deze week online presentaties bij de Summer School Mechelen in België en de South African Road Federation (SARF) in Zuid-Afrika. Onderwerp van gesprek: duurzaam veilig wegverkeer, internationaal ook wel bekend als de 'Safe System'-aanpak. Rode draad in de presentaties zijn de ervaringen die we in Nederland hebben opgedaan met 'Duurzaam Veilig'.

Internationaal begint steeds meer belangstelling te ontstaan voor deze 'Safe System'-aanpak. Nederland is op dit gebied één van de voorlopers. SWOV neemt daarom onder meer ook deel aan een werkgroep van de OESO en de Wereldbank om het Safe System-gedachtegoed te verspreiden. Doel van deze samenwerking is om voorbeeldprojecten op te starten in met name 'lagere midden-inkomens landen'.

Duurzaam veilig

In 2018 actualiseerde SWOV de Duurzaam Veilig-visie. De Duurzaam Veilig-aanpak heeft in Nederland veel slachtoffers bespaard en wordt internationaal samen met het Zweedse ‘Vision Zero’ als hét voorbeeld van de ‘safe system’-aanpak geprezen. Meer informatie over Duurzaam Veilig is te vinden op duurzaamveiligwegverkeer.nl.

Thema's

Visie & beleid, Internationaal