Nieuws artikel

SWOV-gastonderzoeker Rob Methorst gepromoveerd

Op 3 februari 2021 is SWOV-gastonderzoeker Rob Methorst aan de TU Delft gepromoveerd op zijn proefschrift Exploring the Pedestrians Realm - An overview of insights needed for developing a generative system approach to walkability.

Methorst onderzocht welke inzichten er beschikbaar en/of nodig zijn, hoe deze kunnen worden verworven en aan welke knoppen autoriteiten kunnen draaien om de omstandigheden voor lopen en verblijven in de openbare ruimte, als bron van welvaart en welzijn, effectief, efficiënt en rechtvaardig te verbeteren.

In zijn proefschrift concludeert Methorst dat er duidelijk behoefte is aan, maar ook ruimte is voor verbetering van loop- en verblijfsomstandigheden. Daarbij gaat het enerzijds om verbetering van het ruimtelijke aanbod en ook sociaal-normatieve (positie van de voetganger),transport- en communicatieomgevingen, en het samenspel daarvan. Anderzijds zijn er stappen noodzakelijk om de organisatie van de aanpak te verbeteren: ontwerpprocessen, beheer en beleidsontwikkeling om de positie van voetgangers in de samenleving, en zijn handelingsomgeving te verbeteren.

SWOV-directeur en lid van de promotiecommissie Peter van der Knaap: “De dissertatie is een ware goudmijn voor iedereen die de positie van voetgangers in het publieke domein wil verbeteren. Als het na de Corona-pandemie weer mogelijk is, organiseert SWOV een Kenniscafé over de lessen van het proefschrift van de 'jonge doctor' voor het verbeteren van de voetgangersveiligheid. Daarbij gaat het niet alleen om verkeersveiligheid, maar ook om valpreventie en sociale veiligheid.”

Thema's

Vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer