Nieuws artikel

Stage/afstudeeropdracht: Analyse externe inkomsten

SWOV acquireert sinds enkele jaren meer externe opdrachten naast de reguliere jaarlijkse subsidie. Deze opdrachten hebben een andere dynamiek dan de subsidie, kennen meer onzekerheden maar vragen altijd om de juiste expertise. De opdrachten vragen dus om flexibiliteit, maar de opbouw van expertise kost tijd en is niet zo flexibel. Voor een optimale afstemming tussen beide willen we (nog) meer inzicht in timing, aard en omvang van de acquisitie en in de uitvoering van de opdrachten.

Wat houdt de stage/afstudeeropdracht in?

De stagiair zal een analyse maken van externe opdrachten. Hierbij gaat het om het achterhalen van antwoorden op vragen zoals:

  • Wanneer worden de opdrachten afgegeven?
  • Wat betekent dat voor de verwachting aan opdrachten voor het betreffende jaar?
  • Zijn er verschillen tussen typen klant (markten), qua benadering, resultaat en proces?
  • Wat is het resultaat van externe opdrachten, hoe ontstaat het en hoe kan het verbeterd worden?

Verder is er ruimte voor eigen inbreng om nadere analyses uit te voeren. Het resultaat van de stage/afstudeeropdracht moet een advies zijn waarmee de organisatie haar plannings- en acquisitieproces kan verbeteren.

Wie zoeken wij?

  • een 3e- of 4e-jaars student Bedrijfskunde of Economie
  • die goed zelfstandig maar ook samen kan werken

Heb je interesse?

Dan kun je per e-mail contact opnemen met Rob Eenink, afdelingshoofd Bedrijfsvoering, rob.eenink@swov.nl of met de personeelsadviseur Nicolette van Groen (nicolette.van.groen@swov.nl).

Wat bieden wij?

Voor meer informatie, zie de uitgebreide vacature.

222x gelezen
Send by email