Nieuws artikel

SafetyCube & SaferAfrica ontvangen internationale prijs

Op 10 december 2019 hebben EU-projecten SafetyCube and SaferAfrica een "Prince Michael International Road Safety Award" in ontvangst mogen nemen. SWOV heeft aan beide projecten een belangrijke bijdrage geleverd. De jury:

Prince Michael International Road Safety Awards recognise outstanding innovation and achievement. In making their recommendations for awards to The Prince, the judges emphasised the need for good quality evidence on which policy makers and planners can implement effective countermeasures as vital for success. The Safety Cube DSS and the Safer Africa Project have made such evidence available to many working in government and on the front line at local level across two continents with the potential to reach even further.

SafetyCube

Het SafetyCube-project heeft geleid tot het SafetyCube Decision Support System (DSS). Dit DSS stelt beleidsmakers en andere stakeholders in staat de meest passende maatregelen en kosten-effectieve aanpakken te selecteren en implementeren en zodoende het aantal verkeersslachtoffers binnen Europa en de wereld naar beneden te brengen.

In SafetyCube werkten 17 verschillende Europese partners samen. SWOV was o.a. betrokken bij de ontwikkeling van het Decision Support System en bij de verspreiding van de kennis uit het project.

 

SaferAfrica

Het SaferAfrica-project heeft bijgedragen aan het creeren van gunstige condities voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in verkeersmanagement in Afrikaanse landen, onder andere door het opzetten van een 'Dialogue Platform' tussen Afrika en Europa.

Zeventien verschillende Europese organisaties waren betrokken bij het SaferAfrica-project. SWOV was verantwoordelijk voor het werkpakket waarin de stand van zaken in afzonderlijke landen zo volledig mogelijk in kaart werd gebracht, de zogeheten 'Capacity Reviews'. Dat heeft geleid tot het ontwikkelen van aanbevelingen voor een reeks verkeersveiligheidsinitiatieven waarin onder meer aandacht wordt besteed aan het verbeteren van het wegontwerp en voertuignormen in Afrika.


SafetyCube has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 633485

 

SaferAfrica has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 724029

Thema's

Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Internationaal