Nieuws artikel

SafetyCube European Road Safety Decision Support System (DSS) officieel gelanceerd

Op 5 oktober is het 'Decision Support System' voor verkeersveiligheid van SafetyCube gelanceerd in Brussel. Het Decision Support System (DSS) is dé bron voor beslissingen op het gebied van verkeersveiligheid. Het DSS bevat kwantitatieve informatie over verkeersveiligheidsrisico's en -maatregelen en de koppeling daar tussen. 

Bezoek het SafetyCube European Road Safety Decision Support System.

 

Dit project werd gefinancierd door het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie (grant agreement No 633485).

Thema's

Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Internationaal