Nieuws artikel

Rob Eenink neemt directietaken SWOV waar

Adjunct-directeur ir. Rob Eenink neemt de komende tijd de directeurs-bestuurderstaken bij SWOV waar. Dit in verband met het vertrek van Peter van der Knaap per 1 september jl. 

Geïnteresseerden in de ontstane vacature kunnen meer informatie vinden op publicspirit.nl