Nieuws artikel

Rapport: Nudging van rijsnelheid via Dick Bruna-borden

SWOV heeft een veldexperiment uitgevoerd naar het effect van Dick Bruna-borden langs 30 km/uur-wegen op de rijsnelheid van automobilisten: rijden zij langzamer op wegen met deze borden en zo ja, hoe lang houdt dat effect aan? Het onderzoek is door SWOV uitgevoerd in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Gebleken is dat Dick Bruna-borden op de korte termijn tot lagere rijsnelheden kunnen leiden (gemiddeld 0,75 km/uur lager), maar dat dit effect niet blijvend is. Automatische gedragsbeïnvloeding door het oproepen van associaties (Dick Bruna-borden: kinderen en zorgzaamheid) wordt nudging genoemd. Deze vorm van nudging als opzichzelfstaande maatregel lijkt niet voldoende om het snelheidsgedrag van automobilisten structureel, en in positieve zin te beïnvloeden.

Thema's

Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving