Nieuws artikel

Rapport: Het effect van buurtacties in 30km/uur-straten van vijf gemeenten

In opdracht van het CROW heeft SWOV buurtacties in 30km/uur-straten van vijf gemeenten geëvalueerd.

 

Thema's

Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Voetganger, Fiets, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie