Nieuws artikel

Rapport ETSC: Nederland het veiligst voor voetgangers; aandacht nodig voor fietsveiligheid

In Nederland komen de minste voetgangers in het verkeer om het leven in vergelijking met de rest van Europa: jaarlijks gemiddeld 4 per miljoen inwoners. In Roemenië is de mortaliteit in het verkeer onder voetgangers het hoogst gemiddeld 37 per jaar per miljoen inwoners. Dit blijkt uit een rapport van de European Road Safety Council (ETSC) dat op 4 juni is gepubliceerd.

 


Enkele aanbevelingen van de ETSC


  • Uitbreiding van de veiligheidseisen aan voertuigen waar het gaat om het beschermen van kwetsbare verkeersdeelnemers: auto’s moeten niet alleen botsvriendelijker worden voor voetgangers, maar ook voor fietsers.

  • Standaard Intelligente Snelheids Assistent (ISA) in nieuwe auto’s.

  • Veiligheidsvoorzieningen aan vrachtauto’s: vergroten van de zichtbaarheid en voorkomen dat kwetsbare verkeersdeelnemers kunnen worden overreden.

SWOV:  aandacht voor verkeersveiligheid van fietsers


Waar Nederland het op Europees niveau goed doet met de veiligheid van voetgangers, daar moet er nog veel gedaan worden om het ook voor fietsers veiliger te maken. Henk Stipdonk (SWOV): ’Het is daarom goed dat fietsveiligheid de tegenwoordig hoog op de agenda staat en dat er veel initiatieven worden genomen.


Stipdonk: ‘Er wordt in Nederland veel meer gefietst dan in de rest van Europa en dan is het begrijpelijk dat er ook meer fietsongevallen gebeuren. Maar juist daarom moeten we nog veel meer doen om het fietsen in Nederland veiliger te maken; het aantal verkeersdoden onder fietsers neemt de laatste jaren in Nederland nog maar nauwelijks af.’


Lees het ETSC-rapport


Lees ook de Factsheet Verkeersdoden in Nederland

Thema's

Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Voetganger, Fiets, Internationaal