Nieuws artikel

Promotie Diane Cleij: Measuring, modelling and minimizing perceived motion incongruence for vehicle motion simulation

SWOV-onderzoeker Diane Cleij promoveerde op 4 februari aan de TU Delft op haar proefschrift 'Measuring, modelling and minimizing perceived motion incongruence for vehicle motion simulation'.

Cleij deed haar onderzoek in samenwerking met het 'Max Planck Institute for Biological Cybernetics'.