Nieuws artikel

Proactief verkeersveiligheidsbeleid: wat kan de psychiatrie leren?

SWOV-onderzoekers Weijermars en Aarts schreven het artikel 'Proactief verkeersveiligheidsbeleid: wat kan de psychiatrie leren?' in de 63e uitgave van het 'Tijdschrift voor Psychiatrie'.

Net zoals in de psychiatrie heeft ook in de verkeersveiligheid een omslag plaatsgevonden van een reactief beleid naar een meer proactief beleid. Bij proactief verkeersveiligheidsbeleid neemt men de mens als uitgangspunt: mensen zijn fysiek kwetsbaar, ze maken fouten en houden zich niet altijd aan de regels. In een Duurzaam Veilig ontworpen verkeerssysteem leiden deze kenmerken niet tot ongevallen of wordt tenminste ernstig letsel voorkomen.

Lees het artikel »