Nieuws artikel

Prevent crashes, reduce injuries, save lives

Op 25 mei 2016 organiseerde SWOV samen met FERSI (Forum of European Road Safety Research Institutes) en ETSC (European Transport Safety Council) een debat op hoog niveau over verkeersveiligheid. Het debat vond plaats in Den Haag.

De uitdaging met betrekking tot verkeersveiligheid in Europa is enorm. In 2015 vielen er ongeveer 26.000 verkeersdoden en waren er 135.000 ernstig gewonden. Veel van de landen in Europa zagen een toename van het aantal verkeersslachtoffers.  Voor Nederland ligt de uitdaging in het waarborgen van de fietsveiligheid in dichtbevolkte steden, met name in de Randstad, en in de aanpak van verkeersveiligheidsproblematiek rondom een vergrijzende samenleving. In 2015 vielen er 621 verkeersdoden op Nederlandse wegen, een stijging van bijna 9%. De lange termijn laat een positieve trend zien met betrekking tot de daling van het aantal verkeersslachtoffers; dit is vooral het geval voor autoinzittenden. Zij profiteerden meer van de verkeersveiligheidsmaatregelen die in het laatste decennium zijn getroffen dan fietsers en voetgangers.

Het debat richtte zich op verschillende verkeersveiligheidsvraagstukken, bood de mogelijkheid kennis en ervaring te delen, en de mogelijkheden die voertuigautomatisering de verkeersveiligheid biedt.  Keynote sprekers waren Patrick Mercier-Handisyde, Programmamanager Onderzoek bij het DG Onderzoek & Innovatie van de Europese Commissie, en Antonio Avenoso, Executive Director van ETSC. Aangezien Nederland momenteel het EU-voorzitterschap bekleedt, onderstreepte Marjolijn Sonnema, plaatsvervangend directeur-generaal voor mobiliteit en directeur Wegen en Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het belang van internationale kennisuitwisseling.

Meer over het programma en de presentaties vindt u hier

Meer nieuwsberichten

Downloads

Thema's

Visie & beleid, Internationaal