Nieuws artikel

Nieuw Zeeland: veilig fietsen in de stad

Nieuw-Zeeland en SWOV zijn een samenwerkingsverband aangegaan met speciale aandacht voor de plaats van de fiets in de toekomstige stedelijke verkeerssystemen in Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland is op zoek naar kosteneffectieve manieren om het veilig fietsen in de stad te stimuleren en kan daarbij gebruik maken van de SWOV-expertise op gebieden als bijvoorbeeld e-bikes en een veilige infrastructuur voor fietsers en voetgangers. SWOV kan gebruik maken van de kennis die Nieuw-Zeeland bezit over onderzoek naar verkeer en vervoer in samenhang met gezondheid.

Lees het artikel:
Nieuw Zeeland: veilig fietsen in de stad

Downloads