Nieuws artikel

Nicole van Nes benoemd als hoogleraar aan de TU Delft

Het College van Bestuur van de TU Delft heeft dr. ir. Nicole van Nes benoemd tot deeltijdhoogleraar 'Human Centered Design for Smart Mobility'. Op 1 september 2020 start zij bij de afdeling Human Centered Design van de faculteit Industrieel Ontwerpen.

Als hoogleraar zal Nicole zich richten op onderzoek naar het ontwerp van de interactie tussen de mens en techniek bij nieuwe vormen van mobiliteit.

Bij SWOV is Nicole van Nes hoofd van de afdeling ‘Interactie met Zelfrijdende Voertuigen’ en coördineert ze het onderzoek naar veiligheid in de transitie naar de autonome auto. In dat onderzoek wordt gekeken hoe verkeersdeelnemers omgaan met de nieuwe technologie waarmee hun eigen en andere voertuigen steeds meer zijn uitgerust. Daarnaast is Nicole coördinator van het Europese project MEDIATOR, dat zich eveneens richt op een optimale afstemming tussen de menselijke bestuurder en (deels) autonome voertuigsystemen.

Met deze benoeming tot hoogleraar bundelen TU Delft en SWOV de krachten op het gebied van verkeersveiligheid en nieuwe (vormen van) mobiliteit.

Thema's

Internationaal