Nieuws artikel

MEDIATOR deliverables gepubliceerd

MEDIATOR is een omvangrijk vierjarig onderzoek dat zich richt op een optimale afstemming tussen een menselijke bestuurder en (deels) autonome voertuigsystemen. De eerste vijf openbare deliverables van het project zijn nu online beschikbaar. Elk van deze WP1-deliverables betreft voorbereidend werk voor de functionele eisen en het daadwerkelijke ontwerp van het MEDIATOR systeem. 

Het Mediator-systeem wordt ontwikkeld om te bemiddelen tussen de bestuurder en de voertuigautomatisering door te beoordelen wie het beste in staat is de rijtaak uit te voeren. Zo draagt het Mediator-systeem bij aan een veilige overgang van gedeeltelijke naar volledige automatisering van wegvoertuigen.

Deliverables

Deliverable D1.1 biedt een uitgebreid overzicht over de allernieuwste kennis ten aanzien van de beoordeling van de rijgeschiktheid en automatisering en HMI-ontwerpconcepten, evenals het gebrek aan kennis dat moet worden overbrugd.

Deliverable D1.2 gaat dieper in op de fitheid van de chauffeur. Het richt zich op realtime beoordeling en voorspelling van vermoeidheid, afleiding en bestuurderscomfort.

Deliverable D1.3 zoomt in op ‘automatiserings fitheid’. Tijdens de overgangsperiode is automatisch rijden alleen mogelijk voor bepaalde taken en onder bepaalde voorwaarden. Daarom moet worden bepaald of de automatisering betrouwbaar kan presteren in de huidige en nabije toekomstige situatie.

Deliverable 1.5 gaat in op de Human Machine Interface (HMI);

  • hoe te zorgen voor soepele, transparante overgangen van controle, het vermijden van modusverwarring en informatie-overload,
  • hoe zorg je ervoor dat de chauffeur klaar is om in actie te komen als dat nodig is,
  • hoe om te gaan met conflicten als chauffeur en automatisering het ‘niet eens’ zijn over de beste oplossing.

Tot slot beschrijft Deliverable 1.4 de functies en functionele eisen van het systeem en vormt de basis voor het ontwerp en de implementatie van het Mediator-systeem. Daarnaast beschrijft het de aandachtspunten en use cases die in het project aan de orde komen.

Lees en download de deliverables mediatorproject.eu.

 

Dit project werd gefinancierd door het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie (grant agreement No 814735)