Nieuws artikel

Maak op 21 september kennis met EDWARD: de eerste ‘European Day Without A Road Death’

Op 21 september 2016 vindt de eerste European Day Without A Road Death plaats. Het project – naar goed Europees gebruik met een acronym ‘EDWARD’ gedoopt – is een initiatief van TISPOL, het European Traffic Police Network. TISPOL, waarbij 30 landen zijn aangesloten, vraagt nu aan elke Europese organisatie, aan elke Europese burger, om op de TISPOL-website de belofte te ondertekenen om van 21 september de eerste Europese dag zonder verkeersdoden te maken.

Belofte ondertekenen

Lange tijd ging het de goede kant op met de verkeersveiligheid: het aantal verkeersslachtoffers nam jaarlijks verder af en het leek alsof de Europese doelstelling binnen handbereik was: 50% minder verkeersdoden in 2020 dan in 2010. In de laatste twee jaar was er echter in de meeste landen geen sprake meer van een daling, maar stegen de aantallen verkeersdoden én de aantallen verkeersgewonden.  Autobestuurders en –inzittenden hebben samen het grootste aandeel in de slachtoffers, maar ook andere weggebruikers zoals fietsers en voetgangers spelen een belangrijke rol. Met het EDWARD-project en het ondertekenen van de belofte die uit twaalf punten bestaat wil TISPOL bereiken dat alle weggebruikers in de dagen voorafgaand aan 21 september even – al is het maar een paar minuten - stilstaan bij de risico’s die ze lopen in het verkeer, de risico’s die ze vormen voor anderen en wat ze kunnen doen om de risico’s te verminderen.  

Bewustwording

Peter van der Knaap, managing director SWOV, steunt het project: “Eigenlijk zou natuurlijk elke dag een dag moeten zijn zonder verkeersdoden. Maar TISPOL heeft hiermee een heel simpele en originele manier bedacht om de bewustwording omtrent veilig verkeersgedrag bij de weggebruiker te vergroten en dat verdient onze steun”, aldus Van der Knaap. “SWOV is positief over de inhoud van de belofte: hij bestaat uit twaalf eenvoudige (gedrags)regels die iedere weggebruiker hoort na te leven. Als iedereen zich bijvoorbeeld aan de belofte houdt om niet te hard te rijden en achter het stuur geen mobiele telefoon te gebruiken, zal dat zeker slachtoffers sparen”. Van der Knaap: “Ik doe een beroep op iedere organisatie en weggebruiker om het EDWARD-project op de TISPOL-website te bezoeken en de belofte te lezen, er over na te denken en te ondertekenen. En zich vervolgens aan de belofte te houden, bij voorkeur niet alleen op 21 september!”.

Thema's

Mens, gedrag & verkeer, Internationaal