Nieuws artikel

LEVITATE: Wat willen beleidsmakers weten over de impact van Connected & Automated Transport Systems?

Het Europese LEVITATE-project ontwikkelt instrumenten om beleidsmakers zich te helpen voorbereiden op de komst van Connected & Automated Transport Systems (CATS). De belangrijkste output van LEVITATE is een online ‘Policy Support Tool’ (PST) die lokale autoriteiten inzicht biedt in de invloed van geautomatiseerde voertuigen. Het gaat daarbij om de verkeersveiligheid, het milieu, de economie en de samenleving op korte, middellange en lange termijn.

De PST zal ook een tool bevatten die de lokale autoriteiten advies geeft over de te nemen maatregelen om gewenste beleidsdoelen te realiseren tegen een achtergrond van toenemende automatisering van het voertuig. LEVITATE is een 3-jarig project dat gestart is in december 2018 en wordt geleid door Loughborough University. SWOV is een van de twaalf partners in het project.

Om instrumenten te ontwikkelen die voldoen aan de behoeften van toekomstige gebruikers, kwamen 45 experts uit Europa en Australië naar Göteborg om hun visies, verwachtingen, use cases en conflicten te bespreken voor een toekomst met CATS. Workshopdeelnemers waren lokale, regionale en nationale autoriteiten, agentschappen, dienstverleners, OEM's, onderzoekers en netwerken die gebruikersgroepen vertegenwoordigen zoals steden, voetgangers, auto- of wegonderzoek.

De eerste LEVITATE-nieuwsbrief is afgelopen week verschenen. Meld u aan om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van dit Europese project.

 

Dit project werd gefinancierd door het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie (grant agreement No 824361)