Nieuws artikel

Lancering webtool om actieve transportmodi te stimuleren in steden

Op 22 november is de 'PedBikePlanner' webtool officieel gelanceerd op de Polis Conferentie in Manchester. De webtool geeft een stad op basis van haar algemene kenmerken advies op maat over hoe wandelen en fietsen in die stad het beste gestimuleerd kunnen worden zonder daarbij de veiligheid in het gedrang te brengen. De tool is gratis online beschikbaar via pedbikeplanner.eu en richt zich op mobiliteitsprofessionals van Europese steden. 

De kern van de PedBikePlanner webtool is een database met meer dan 50 factsheets met mogelijke maatregelen om wandelen en fietsen te stimuleren. De tool kan op basis van een aantal eenvoudige objectieve kenmerken en cijfers van een stad automatisch de afweging maken welke maatregelen het meeste potentieel bieden voor die specifieke stad, en presenteert hen de meest veelbelovende maatregelen. De tool bevat reeds gegevens van 1.170 Europese steden. 

Daarnaast zijn de maatregelen op verschillende manieren ‘gelabeld’, waardoor gebruikers ook eenvoudig kunnen zoeken naar specifieke types maatregelen. Bijvoorbeeld maatregelen die meteen ook de veiligheid verhogen, goedkope maatregelen, infrastructurele ingrepen, ingrepen specifiek gericht op kinderen.

De factsheets bevatten een beschrijving van de maatregel, informatie over de verwachte effecten van iedere maatregel op de mobiliteit, verkeersveiligheid en maatschappelijke veiligheid, en voorbeelden en richtlijnen voor implementatie. De informatie wordt in een beknopt formaat weergegeven zodat de gebruiker snel een beeld krijgt over wat de maatregel inhoudt en wat de effecten zijn, en bevat concrete links naar meer uitgebreide documenten en handleidingen voor de effectieve uitvoering ervan.  

De tool is gratis online beschikbaar via pedbikeplanner.eu. De informatie is toegespitst op de noden van mobiliteitsprofessionals die werken voor of in opdracht van Europese steden. De tool laat hen toe om snel en eenvoudig na te gaan hoe zij wandelen en fietsen het beste kunnen stimuleren in hun stad. 

Het project is een samenwerking tussen Vias institute en Polis (beiden Belgisch), Stichting Wetenschappelijk Onderzoek SWOV (Nederland), de Technische Universiteit van Dresden (Duitsland) en het Transporteconomisch Instituut TØI (Noorwegen). Het werd gefinancierd door de Conference of European Directors of Roads (CEDR).

 

Thema's

Visie & beleid
Print this page