Nieuws artikel

Kennisnetwerk SPV publiceert factsheet Effectieve verkeershandhaving

'Met elkaar in gesprek over effectieve verkeershandhaving'

Het Kennisnetwerk SPV heeft een factsheet gepubliceerd over effectieve verkeershandhaving. De factsheet bevat een handleiding met praktische tips en inspirerende voorbeelden die kunnen helpen om het overleg over verkeershandhaving op verschillende niveaus en vanuit verschillende invalshoeken te voeren: vanuit het lokale driehoeksoverleg, op regionaal niveau en informeel met de politie. 

Daarnaast bevat de factsheet tips voor ambtenaren voor de wegen die ze kunnen bewandelen om verkeershandhaving bij alle partijen goed onder de aandacht te brengen.

Het Kennisnetwerk SPV is een samenwerking van CROW en SWOV in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Naar de SPV-factsheet »

Zie ook:

Thema's

Visie & beleid, Handhaving