Nieuws artikel

Jaarverslag 2018

'Ongevallen voorkomen, letsel beperken, levens redden', daar gaat het ons om! In het web-based jaarverslag van 2018 maakt u kennis met SWOV als organisatie, presenteren wij een selectie van de SWOV-onderzoeksresultaten en leest u over enige andere activiteiten die plaatsvonden in 2018. Kortom: de SWOV-inspanningen om uitvoering te geven aan haar missie.

In 2018 werd de tweede actualisatie van de systeemaanpak Duurzaam Veilig Wegverkeer – DV3 – waar afgelopen jaren hard aan is gewerkt, afgerond en gepubliceerd. Ook heeft SWOV haar inbreng geleverd in de vele voorbereidende werkzaamheden voor het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees meer in het jaarverslag 2018 »