Nieuws artikel

Infographic - AO Verkeersveiligheid

Donderdag 8 oktober vindt in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg Verkeersveiligheid plaats met de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Met het oog op de volle agenda heeft SWOV een infographic gemaakt met relevante informatie.

Disclaimer: zodra de publicaties over het ‘Voorstel voor een methode van systematische risico-inventarisaties van lichte elektrische voertuigen’ en de toepassing daarvan in de ‘Risico-inventarisatie van de BSO-bus’ openbaar zijn, wordt deze infographic aangevuld.