Nieuws artikel

Hoe minimaliseer je afleiding door reclame langs de weg?

Het door CEDR gefinancierde ADVERTS-project publiceerde zojuist zijn aanbevelingen om de afleiding door advertenties langs de weg te beperken. Omdat reclame langs de weg expliciet bedoeld is om de aandacht van passanten te trekken, is het per definitie een bron van afleiding. Sommige kenmerken leiden echter meer af dan andere.

In zijn aanbevelingen vat ADVERTS de tien belangrijkste en bewezen do's en don'ts samen om afleiding door billboards langs de weg te minimaliseren. De aanbevelingen zijn gebaseerd op gericht onderzoek en algemene psychologische principes en houden rekening met de huidige praktijken in wetgeving en richtlijnen voor reclame langs de weg. ADVERTS identificeerde ook negen veelbelovende acties voor wegbeheerders, om het probleem van de afleiding van de bestuurder door reclame langs de weg aan te pakken.

Geïnteresseerd in de aanbevelingen?

  • Voor achtergrondinformatie en een wetenschappelijke onderbouwing is er een rapport
  • Voor een snelle blik is er een infographic samenvatting
  • Om te luisteren naar de belangrijkste bevindingen, is er een vooraf opgenomen webinar (duur 15 minuten)

Het bovenstaande is beschikbaar op cedr-adverts.eu. Hier vindt u ook andere relevante documenten, waaronder een literatuuroverzicht, een inventaris van de huidige praktijken van reclame langs de weg en een overzicht van de belangrijkste hiaten in onderzoek.

Het ADVERTS-project werd uitgevoerd door SWOV (NL), TRL (VK) en Vias instituut (B). Het werd gefinancierd door het CEDR Transnational Road Research Program - Call Safety 2016 door Vlaanderen (BE), Ierland, Nederland, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.