Nieuws artikel

Het aantal ernstig verkeersgewonden in de Stadsregio Amsterdam

Het aantal ernstig verkeersgewonden in de Stadsregio Amsterdam is van 2007 tot 2014 met 40% toegenomen (van 1.460 naar 2.040). Het hoogste aantal ernstig verkeersgewonden viel in 2011 (2.200). De meeste ernstig verkeersgewonden vallen onder fietsers en gemotoriseerde tweewielers. Ook is het aandeel (en aantal) 60-plussers onder de ernstig verkeersgewonden sterk toegenomen in de periode 2007-2014.

Om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen zouden fietsers en verkeersdeelnemers van 60 jaar en ouder de belangrijkste doelgroepen zouden moeten zijn voor het verkeersveiligheidsbeleid.Dit blijkt uit een onderzoek dat SWOV heeft uitgevoerd voor de Stadsregio Amsterdam.

In het onderzoek is met succes een methode uitgevoerd voor een koppeling van ambulancedata en ziekenhuisgegevens, waarbij geen privacygevoelige informatie is ontstaan die de kans op spontane herkenning van slachtoffers zou vergroten. Door gebruik van deze methode is meer inzicht verkregen in de ontwikkeling van het aantal ernstig verkeersgewonden in de Stadsregio Amsterdam in de periode 2007-2014. Een dergelijke methode zou, afhankelijk van de kwaliteit van de gegevens, in principe ook mogelijk moeten zijn voor andere regio’s.

Thema's

Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Visie & beleid