Nieuws artikel

Herdenking verkeersslachtoffers 2017

Op 19 november 2017 spreekt Peter van der Knaap tijdens de Internationale Herdenking Verkeersslachtoffers. Volgens Van der Knaap zijn verkeersslachtoffers en hun nabestaanden belangrijke de pleitbezorgers voor de verkeersveiligheid en verdient hun verhaal het om gehoord te worden. Het feit dat het manifest 'Maak van verkeersveiligheid een nationale prioriteit' in het nieuwe regeerakkoord is opgenomen, onderstreept dit. 

Stichting voor Verkeersslachtoffers

De Nederlandse editie van de internationale herdenking is in handen van de Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers (LOV). Gedurende enkele jaren bestond naast de LOV ook nog de Stichting voor Verkeersslachtoffers. Deze stichting heeft zichzelf in augustus van dit jaar heeft opgeheven en haar financiële middelen aan SWOV geschonken.

SWOV-directeur Peter van der Knaap waardeert de schenking zeer: "De hoogte van het bedrag is weliswaar bescheiden, maar er gaat wel een waardevol signaal vanuit: de Stichting voor Verkeersslachtoffers spreekt hiermee het vertrouwen uit dat SWOV nuttig werk doet voor een veiliger verkeer. Wij zullen de schenking van de Stichting voor Verkeersslachtoffers verstandig besteden."

Thema's

Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid