Nieuws artikel

Herdenking verkeersslachtoffers 2016

Op 20 november worden in tal van landen de verkeerslachtoffers herdacht. In Nederland vindt de herdenking plaats in congrescentrum Mennorode in Elspeet. Onder het thema van dit jaar ‘Aandacht voor verkeersslachtoffers!’ wordt er stilgestaan bij zowel degenen die zijn omgekomen in het verkeer als bij slachtoffers die gewond zijn geraakt.

SWOV-onderzoek uit 2014 wees uit dat zo’n 20% van de verkeersgewonden blijvend last houdt van het opgelopen letsel. Nog niet gepubliceerde resultaten van de internationale studie My Life After the Crash (MyLAC) wijzen zelfs op 80% van de (zwaar-)gewonden die nooit meer volledig herstelt.

In de MyLAC-studie – een initiatief van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid(BIVV) - werden verkeerslachtoffers in 20 Europese landen bevraagd, met als doel de gevolgen van verkeersongevallen in kaart te brengen, zowel op medisch, psychologisch, sociaal als economisch vlak. De definitieve resultaten van MyLAC worden in de loop van december verwacht.

In 2015 kwamen er in Nederland 621 mensen om in het verkeer. In december zal ook bekend worden hoeveel ernstig verkeersgewonden er in 2015 in het de Nederlandse verkeer vielen.

Thema's

Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal