Nieuws artikel

Gepubliceerd: Voorstel methode van risico-inventarisatie lichte elektrische voertuigen en Risico-inventarisatie van de BSO-bus

Gepubliceerd: R-2020-13 Voorstel voor een methode van risico-inventarisatie voor lichte elektrische voertuigen en R-2020-19 Risico-inventarisatie van de BSO-bus. Beide rapporten zijn opgesteld op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de aanbiedingsbrief worden beide rapporten toegelicht op het belang van het toelaten van lichte elektrische voertuigen voor het streven naar meer verkeersveiligheid.

Voorstel voor een methode van risico-inventarisatie voor lichte elektrische voertuigen (R-2020-13)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft SWOV gevraagd een voorstel te doen voor een methode waarmee een risico-inventarisatie voor lichte elektrische voertuigen (LEV’s) kan worden uitgevoerd op het niveau van de interactie tussen voertuig, bestuurder en verkeersomgeving. De risico-inventarisatie kan deel uitmaken van zowel de procedure voor de huidige Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen als het nieuwe nationale toelatingskader voor LEV’s dat in voorbereiding is. Dit rapport bevat dat voorstel voor een uitvoeringsmethode.

Risico-inventarisatie van de BSO-bus (R-2020-19)

In aanvulling op een technische keuring en rijtesten door de RDW, en eerdere risico-beoordelingen, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat SWOV verzocht een risico-inventarisatie voor de vernieuwde Stint, de ‘BSO-bus’, uit te voeren. SWOV heeft dit gedaan met de bovengenoemde ‘methode van risico-inventarisatie voor lichte elektrische voertuigen’. Dit rapport doet verslag van de risico-inventarisatie van de BSO-bus.

Thema's

Vervoerswijzen, Fiets, Overige vervoerswijzen, Technologie & ITS, Visie & beleid