Nieuws artikel

Gepubliceerd: Rapport Impact vrachtwagenheffing op verkeersveiligheid

Gepubliceerd: Rapport Impact vrachtwagenheffing op verkeersveiligheid

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft SWOV geschat welke verkeersveiligheidseffecten er kunnen worden verwacht van een vrachtwagenheffing. Het huidige kabinet onderzoekt de mogelijkheden voor de invoering van een dergelijke heffing.

Er zijn drie varianten doorgerekend: een heffing alleen op rijkswegen, een heffing op zowel rijkswegen als belangrijke A- en N-wegen, en een heffing op alle wegen.

Bij een heffing op alle wegen is de verwachting dat het aantal doden met circa 1 per jaar zal afnemen, en het aantal ernstig verkeersgewonden (MAIS2+) zal dalen met 2 á 3 per jaar (MAIS 3+: circa 1).  Bij een heffing op zowel rijkswegen als belangrijke A- en N-wegen is de verwachting dat het aantal doden met circa 1 per twee jaar zal stijgen, en dat het aantal ernstig verkeersgewonden (MAIS2+) met circa 1 per jaar zal toenemen (MAIS3+: 1 per 2 jaar).  Bij een heffing op alleen snelwegen is de verwachting dat het aantal doden met circa 3 zal toenemen, en het aantal ernstig verkeersgewonden (MAIS2+) met 6 á 7 per jaar (MAIS3+: circa 2).

Thema's

Vervoerswijzen, Vracht- en bestelverkeer, Risico's, Visie & beleid
Print this page