Nieuws

Het voorlopig advies over herziening van het Kader Toelating Bijzondere Bromfietsen is naar de minister van IenW gestuurd.

Publicatiedatum:

Een actief remsysteem, stabielere scootmobielen, maar ook voldoende brede fietspaden en goed zichtbare oversteekplaatsen: het zijn enkele maatregelen die ongevallen met scootmobielen kunnen voorkomen. Dit staat in het vandaag gepubliceerde SWOV-onderzoek 'Scootmobielongevallen – Hoe ontstaan ze en hoe zijn ze te voorkomen?'. In het onderzoek zijn 35 ongevallen bestudeerd, waarvan er 9 een...

Publicatiedatum:

Henk Stipdonk wordt per 1 februari 2019 de nieuwe directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Hij volgt daar George Gelauff op, die vorige week afscheid nam.

Publicatiedatum:

In het Journal of Safety is een artikel verschenen waaraan enkele (ex) SWOV-onderzoekers hebben meegewerkt. Dit artikel gaat over het meten van hogere orde vaardigheden bij jonge fietsers.

Publicatiedatum:

SWOV-onderzoeker Nicole van Nes publiceerde samen met Paul van Gent, Haneen Farah en Bart van Arem van de TUDelft het artikel 'Multi-Level Driver Workload Prediction using Machine Learning and Off-the-Shelf Sensors' in het Journal of the Transportation Research Board.

Publicatiedatum:

SWOV-onderzoeker Nicole van Nes publiceerde samen met Paul van Gent, Haneen Farah en Bart van Arem van de TUDelft het artikel ‘A conceptual model for persuasive in-vehicle technology to influence tactical level driver behaviour’ in het tijdschrift Transportation Research part F

Publicatiedatum:

SWOV-onderzoekers Davidse en Doumen waren mede-auteurs van het artikel 'The MMSE should not be the sole indicator of fitness to drive in mild Alzheimer’s dementia' dat onlangs gepubliceerd werd in het tijdschrift Acta Neurologica Belgica.

Publicatiedatum:

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft SWOV geschat welke verkeersveiligheidseffecten er kunnen worden verwacht van een vrachtwagenheffing. Het huidige kabinet onderzoekt de mogelijkheden voor de invoering van een dergelijke heffing.

Publicatiedatum:

Agnieszka Stelling onderzoekt de rol die geluiden spelen bij de verkeersveiligheid van fietsers. Ze promoveerde op maandag 5 november op dit onderwerp aan de TU Delft. 

Publicatiedatum:

Matin Nabavi Niaki – sinds september dit jaar in dienst bij SWOV – promoveerde op een onderzoek dat zij in Montreal, Canada deed naar zogeheten discontinuïteiten in het fietsnetwerk en het effect hiervan op verkeersgedrag van fietsers en verkeersveiligheid. De onderzochte discontinuïteiten waren: aanwezigheid en sterkte van de wegverlichting en (dis)continuïteiten in infrastructurele...

Publicatiedatum: