Nieuws

Een consortium bestaande uit Vias (België) en SWOV (Nederland) zal de 'European Road Safety Observatory' (ERSO) per 1 februari actualiseren. Vias zal het project leiden, maar het werk zal gelijk verdeeld worden over de twee partners.

Publicatiedatum:

Een terugblik op het SWOV Kenniscafé van 12 december 2019.

Publicatiedatum:

In 2018 vielen er 678 doden en 21.700 ernstig verkeersgewonden. De dalende trend in het aantal verkeersdoden is tot stilstand gekomen en lijkt vanaf 2013 zelfs om te buigen in een stijgende trend.

Publicatiedatum:

Het project MeBeSafe (Measures for Behaving Safely in Traffic), begonnen op 1 mei 2017, loopt 3,5 jaar en is gefinancierd door de Europese Commissie (Horizon 2020). SWOV is een van de 15 partners in dit onderzoek. Het doel is om met behulp van sensor-based feedback als 'nudgen' en 'coachen' nieuwe maatregelen te ontwikkelen om bestuurders en fietsers te sturen op veiliger gedrag. 

Publicatiedatum:

Op 10 december 2019 hebben EU-projecten SafetyCube and SaferAfrica een "Prince Michael International Road Safety Award" in ontvangst mogen nemen. SWOV heeft aan beide projecten een belangrijke bijdrage geleverd. De jury:

Publicatiedatum:

Verkeersprofessional bij een gemeente? Check uw kennis met de verkeersveiligheidsenquête van SWOV.

Publicatiedatum:

Vooral oudere fietsers raken in Rotterdam ernstig gewond. Een SWOV-analyse als input voor Rotterdam Veilig Vooruit.

Publicatiedatum:

De overgang naar de wintertijd gaat gepaard met een groter ongevalsrisico. Dit heeft echter niet te maken met vermoeidheid, maar met de plotselinge overgang van een avondspits in het licht naar een avondspits in het donker.

Publicatiedatum:

Aanbevelingen voor effectievere en efficiëntere verkeershandhaving met meer acceptatie bij de burger.

Publicatiedatum:

Lees de meest recente nieuwsbrief van het Kennisnetwerk SPV

Publicatiedatum: