Nieuws

In 2015 zijn er 621 doden gevallen in het verkeer: meer dan in 2013 en 2014, toen er 570 verkeersdoden vielen.

Publicatiedatum:

Op 23 maart 2016 organiseerde SWOV een drukbezocht Kenniscafé met als thema: Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van wegbeheerders en de nieuwe Omgevingswet: kansen voor verkeersveiligheid?

Publicatiedatum:

98% van de jonge mannelijke bestuurders rijdt tijdens stapavonden nuchter. 2% rijdt onder invloed van alcohol. Onder de jongere fietsers blijkt 68% onder invloed van alcohol te rijden en dit aandeel loopt op tot 80% naarmate de nacht vordert.

Publicatiedatum:

De AutoModus-app van Interpolis vermindert het smartphonegebruik onder jonge automobilisten. Dit blijkt uit een SWOV-onderzoek dat op 22 maart is gepubliceerd.

Publicatiedatum:

Peter van der Knaap: 'Goede hoop dat het gaat lukken met ISA'

Publicatiedatum:

Leiden bindende normen beter dan nietbindende regelgeving tot aandacht voor verkeersveiligheid en passende maatregelen op dat terrein. SWOV onderzocht het verschil aan de hand van de niet-bindende richtlijnen voor verkeersveiligheid en de wettelijke normen voor geluid. Het onderzoek richtte zich op nieuwe en gereconstrueerde 50- en 70km/uur-wegen.


Publicatiedatum:

Een verruiming van de APK-keuringsfrequentie zal negatief uitpakken voor de verkeersveiligheid. SWOV onderzocht 9 alternatieve stramienen voor de keuringsfrequentie en elk van deze stramienen bleek tot meer verkeersonveiligheid te leiden: in de gunstigste variant tot 2% meer verkeersdoden. Er is dan ook geen aanleiding is om het APK-stramien aan te passen, blijkt uit het onderzoek.

Publicatiedatum:

Voor het eerst is een aantal gemeenten onder begeleiding van SWOV een 'benchmark verkeersveiligheid' aangegaan. Zij hebben hun prestaties en beleidseffecten op het gebied van verkeersveiligheid onderling vergeleken om daaruit lessen te kunnen trekken.

SWOV-rapport R-2015-19 doet hiervan...

Publicatiedatum:

Tijdens een ETSC bijeenkomst in Brussel op 12 januari jl., presenteerde Henk Stipdonk SWOV’s visie op de verplichting tot het aanbrengen van retroflecterende contourmarkering op alle vrachtwagens, ook op het bestaande wagenpark.

Publicatiedatum: