Nieuws artikel

Gepubliceerd: Advies herziening kader toelating bijzondere bromfietsen

Op verzoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft SWOV een advies opgesteld voor de herziening van het toetsingskader voor bijzondere bromfietsen.